top of page

Performers|
Wang,Chih-Wen; You, Zi-Yi; Wang, Hsiu--Lien; Shih, Wag-Chi; He, Ming-Chang; Li, Chun; Shen, Chia--Ching; Lu, Shao-Shuai; Li, Yun-Mei; Lin, Yuan-Kai; Ko, Yu-Si; Hu, Ming-Hsuan; Chang, Chih-Jou; Chang, Pei-Chun; Chang, Pei-Chun; Chen, Yi-Miao; Hsu, Ching-Ju; Kuo, Yi-Xuan; Tseng, Shih-Lung; Tseng, Chia-Lin; Yang, Yi-Chuan; Tung, Hsiu-Chen; Cheng, Chao-Yuan; Hsiao, Yi-Tsung; Lo, Shih-Yang.    

 

Producer|Liu, Chin-Li

Executive Producer|Wang, Tung-Yuan

Director and Creator|Fangas Nayaw

 

Music Composer|Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Album|Tchaikovsky The Seasons 

Music Performance|Alexander Jack

Copyright|℗ 2020 Guangzhou Ruixing Culture Technology Co.,Ltd

 

Kinetic Installation Designer | Wang, Liang

Kinetic Installation Design Team | Chen Zhao-Hwa, Lai Ying-Xiang, Chen Yan-Qi, Lin Yi-Xiang

Automation Control Design|Huang Hao-Wen

    

Stage Manager|Sun Wei-Zhen

Rehearsal Assistant|Ho, Hsin-Ju, Tsai, Shuan

Lighting Designer|Pai, Chih-Huang

Costume & Style Designer|Fan Yu-Lin

Wardrobe Management|Chen, Lan-Ling

Makeup Artist|KO, YU-SI

Prop Management|Yang, Ying-Hua    

Music Coordination|Liu  Zi-Qi

Music Technician|Chen, Lat-Te

Key Vision & Graphic Design |Lin Yu-Quan

Photographer|Lin Yu-Quan

Website Design |Chiu, Ying-Che    

 

Aerial Stund Design|Shih, Wag-Chi

Acrobatics Choreography|Shih, Wag-Chi, Hu, Ming-Hsuan, Cheng, Chao-Yuan

Fly Master|Wang, Hsi-Chung; Lo, Shih-Yang; Shen, Chia-Ching; Tseng, Shih-Lung 

Administrative Collaborators|Hsieh, Mei-Yu; Huang Fu-Chun; Chen, Chao-Ju; Liao, Hao-Yin

Commission|Fist & Cake Production

bottom of page