top of page
IRONROSE.png
outline_chevron_left_black_48dp.png
Circle.png
圓形幹大事.png

購票去

TICKETS

製作

Production

sisyphus03.png

導演

DIRECTOR

sisyphus04.png

​演員

PERFORMER

sisyphus05.png

​設計

DESIGN

sisyphus06.png

演職員表

FULL CAST

​⋯

曾嘉霖

Tseng Chia-Lin

臺灣特技團演員

言行謹慎守禮卻時而搞笑暴走,在表演特技上穩定而可靠。特技專長有
皮吊(單人、雙人技巧)、綢吊、舞飛叉、踩高蹻多項能力,近年更致力與鍛鍊扛竿底座的技巧,演出雜技特有的高難度節目「扛高竿」和「散梯竿」。

曾嘉霖
bottom of page